facebook
instagram
twitter

Cenník - Chirurgická ambulancia

Chirurgické vyšetrenie - základné

35,00 €

Chirurgické vyšetrenie - kontrola

20,00 €

Preväz

10,00 €

Odstránenie kožného útvaru

55,00 €

Odstránenie podkožného útvaru

65,00 €

Histologické vyšetrenie

20,00 €

Rektoskopické vyšetrenie

30,00 €

RTG

10,00 €

USG

20,00 €

Infúzna liečba

30,00 €

Sadrová fixácia - sadrovanie

20,00 €

Sádrová fixácia - úprava, dosadrovanie

15,00 €

Obväz, bandáž - naloženie

5,00 €

Naloženie, adaptácia a inštruktáž imobilizačnej ortézy na kĺb

40,00 €

Injekčná aplikácia kortikoidu (Diprophos/Depomedrol + lok.anestetikum - liek je zahrnutý v cene)

35,00 €

Vyšetrenia MRI, CT, gamagrafia, iné (rezervácia termínu + príprava žiadanky)

10,00 €

Vydanie odborného nálezu pre potreby poisťovne

45,00 €

cenník platný od 15.1.2022

Cenník - Interná ambulancia

Vstupné interné vyšetrenie

35,00 €

Interné vyšetrenie - kontrola

25,00 €

Interné predoperačné vyšetrenie

60,00 €

RTG

10,00 €

USG

20,00 €

EKG

10,00 €

EKG + popis

20,00 €

24 hodinový záznam EKG

80,00 €

24 hodinový TK holter

50,00 €

Laboratorny skrining IPV

10,00 €

cenník platný od 1.7.2019